Vurderinger baseret på 25 års erfaring

Heap Erhvervsvurdering er det nye vurderingsfirma med den lange erfaring. Vi laver vurderinger af virksomheders aktiver, efter fair market value princippet. I Heap Erhvervsvurdering udfører vi registrering og vurdering af alle typer af aktiver i forbindelse med konkurs, rekonstruktion, fusion, opkøb, tvister, forsikring, apportindskud, leasing, pant, arv og bodeling.

Alle vurderingsrapporter udfærdiges i henhold til retningslinjerne i konkurslovgivningen og gældende retspraksis. Vore værdiansættelser leveres som det er branchestandard i form af 3 værdier, going concern, målrettet salg og absolut bortsalg.

“Vi kender ikke værdien af alle slags aktiver, men vi kender nogen der gør.”