I forbindelse med tivster der afgøres civilretsligt, eller ved voldgift benyttes ofte syn og skøn. I en sådan sag kan en af parterne bede Heap Erhvervsvurdering om foreslå en egnet syns- og skønsmand. Heap Erhvervsvurdering har et bredt netværk af eksperter indenfor mange fag og brancher, såleds kan vi i næsten alle tilfælde foreslå en egnet syns- og skønsmand.

“I vores netvæk finder vi den helt rigtige syns- og skønsmand til din sag.”

En meget fleksibel mulighed: Udenretligt syn og skøn
Udenretligt syn og skøn gennemføres i en situation, hvor parterne sammen med deres rådgivere vælger ikke at lade domstolen afgøre en sag. Rådgiverne anbefaler, at en faglig ekspert vurderer værdien af de aktiver eller det forhold, tvisten omhandler. Parterne er så enige om at det udenretlige syn og skøn afgør tvisten og de økonomiske konsekvenser heraf. Sagen kan således afsluttes uden om domstolen. Tal med din advokat og overvej et udenretligt syn og skøn, kan fremskynde din sag. Vurderingen foretages altid af erfarne vurderingseksperter. Syns- og skønsrapporten med nødvendig dokumentation kan som hovedregel ligge klar allerede 5 arbejdsdage efter bestilling.