Ved konkurs og rekonstruktion udfører Heap Erhvervsvurdering registrering og vurdering inden for alle brancher og vurderer alle aktivkategorier f.eks.:

Immaterielle aktiver

Igangværende arbejder, også stadeopgørelse ved byggerier

Indretning af lejede lokaler og eventuel afståelse

It hard- og software

Serviceaftaler og andre kontrakter

Køretøjer, trailere og trucks

Lagerinventar

Ordrebeholdning

Produktionsapparat

Projekter

Varelagre

Vore rapporter omfatter normalt værdier ved, fortsat drift (going concern), målrettet salg altså når man har en for aktivets karakter passende tid til at afhænde det, og endelig tvangssalg eller som det sommetider også benævnes absolut bortsalg.

Alle rapporter udarbejdes med billeddokumentation, og er i et format der kan bruges som salgskatalog eller eksporteres direkte over i et auktionssystem.

“Registering og vurdering er vort speciale og konkurs og rekonstruktion er i den forbindelse vores største arbejdsområde”